[1]
Dimiškovska, A. and Ahmeti, X. 2007. Градот и крвта. Кон Игор Штикс, Столот на Елијах: Qyteti dhe gjaku. Për Игор Штикс, Столот на Елијах. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 6, 2-3 (Jun. 2007), 367-380. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v6i2-3.225.