(1)
Angelovska, D. Identités Translationnelles Et Perspectives Postcoloniales: Транслациони идентитети и постколонијални перспективи. IJPGC 2006, 5, 117-142.