(1)
Kahlina, K.; Ruskovska, R. Lesbian-ness/Gay-Ness: The Prospects of Combining Macro and Micro Perspectives in Sexual Identities Research: Лезбеј-ност/геј-ност: Очекувањата од комбинирањето на макро и микро перспективите во истражувањето на сексуалните идентитети. IJPGC 2007, 6, 157-176.