(1)
Dimiškovska, A.; Ahmeti, L. Во пајажината на разговорот. Кон Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза: Në pezhishkën E bisedës. Për Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза. IJPGC 2003, 2, 157-163.