Dimiškovska, A., & Ahmeti, L. (2003). Во пајажината на разговорот. Кон Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза: Në pezhishkën e bisedës. Për Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(1), 157-163. https://doi.org/10.51151/identities.v2i1.95