[1]
T. Perić and M. Kovačić, “At the Crossroads: Human Rights of Romani Women in South East Europe: На крстопати: Човековите права на жените Ромки во Југоисточна Европа”, IJPGC, vol. 4, no. 1-2, pp. 129-162, Jan. 2005.