[1]
M.-S. D. Alexandru and R. Ruskovska, “Changes and Challenges in Gender Stereotypes in Romanian TV Shows around the Moment of EU Accession: Промените и предизвиците во родовите стереотипи во романските телевизиски шоу програми во периодот на пристапување кон ЕУ”, IJPGC, vol. 6, no. 1, pp. 101-122, Jan. 2007.