[1]
K. Kahlina and R. Ruskovska, “Lesbian-ness/Gay-ness: The Prospects of Combining Macro and Micro Perspectives in Sexual Identities Research: Лезбеј-ност/геј-ност: Очекувањата од комбинирањето на макро и микро перспективите во истражувањето на сексуалните идентитети”, IJPGC, vol. 6, no. 2-3, pp. 157-176, Jun. 2007.