Dimiškovska, A., and L. Ahmeti. “Во пајажината на разговорот. Кон Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза: Në pezhishkën E bisedës. Për Гоце Смилевски, Разговори со Спиноза”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 2, no. 1, Jan. 2003, pp. 157-63, doi:10.51151/identities.v2i1.95.