[1]
Koshka, R. and Ahmeti, L. 2003. Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth një përpjekjeje të rrumbullakësohet „vëllimi i paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 2, 2 (Jun. 2003), 143-146. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.104.