[1]
Anastasova, S. and Ahmeti, X. 2008. Чиста Дана. Кон Јасна Котеска, Санитарна енигма: Danës së pastër. Për Јасна Котеска, Санитарна енигма. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 7, 1-2 (Jan. 2008), 235-250. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v7i1-2.234.