Koshka, R., & Ahmeti, L. (2003). Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth një përpjekjeje të rrumbullakësohet „vëllimi i paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(2), 143-146. https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.104