ANASTASOVA, S.; AHMETI, X. Чиста Дана. Кон Јасна Котеска, Санитарна енигма: Danës së pastër. Për Јасна Котеска, Санитарна енигма. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, [S. l.], v. 7, n. 1-2, p. 235-250, 2008. DOI: 10.51151/identities.v7i1-2.234. Disponível em: https://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/234. Acesso em: 20 jul. 2024.