Koshka, R. and Ahmeti, L. (2003) “Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth një përpjekjeje të rrumbullakësohet „vëllimi i paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(2), pp. 143-146. doi: 10.51151/identities.v2i2.104.