Anastasova, S. and Ahmeti, X. (2008) “Чиста Дана. Кон Јасна Котеска, Санитарна енигма: Danës së pastër. Për Јасна Котеска, Санитарна енигма”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 7(1-2), pp. 235-250. doi: 10.51151/identities.v7i1-2.234.