[1]
A. Fausto-Sterling and Žarko Trajanoski, “The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough: Петте пола: Зошто машкиот и женскиот не се доволни”, IJPGC, vol. 3, no. 1, pp. 191-205, Jan. 2004.