Koshka, R., and L. Ahmeti. “Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth Një përpjekjeje Të rrumbullakësohet „vëllimi I paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 2, no. 2, June 2003, pp. 143-6, doi:10.51151/identities.v2i2.104.