Anastasova, S., and X. Ahmeti. “Чиста Дана. Кон Јасна Котеска, Санитарна енигма: Danës Së pastër. Për Јасна Котеска, Санитарна енигма”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 7, no. 1-2, Jan. 2008, pp. 235-50, doi:10.51151/identities.v7i1-2.234.