1.
Koshka R, Ahmeti L. Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth një përpjekjeje të rrumbullakësohet „vëllimi i paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија. IJPGC [Internet]. 2003Jun.1 [cited 2024Jul.21];2(2):143-6. Available from: https://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/104