1.
Trajanoski Žarko, Ahmeti X. Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij. IJPGC [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2023Jun.10];2(1):143-5. Available from: https://www.identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/94