Vol. 7 No. 3 (2008): Vol. 7, No. 3 (Winter 2008) - Issue No. 17 | Special Online Issue: East-East Translation, edited by Dušica Dimitrovska-Gajdoska

					View Vol. 7 No. 3 (2008): Vol. 7, No. 3 (Winter 2008) - Issue No. 17 | Special Online Issue: East-East Translation, edited by Dušica Dimitrovska-Gajdoska
 • Publisher: Research Center in Gender Studies - Skopje and Euro-Balkan Institute
 • Authors: Peter Klepec, Marina Gržinić, Jovan Čekić, Žarana Papić, Novica Milić, Polona Mesec, Suzana Marjanić
 • Language(s): Macedonian
 • Publication Date: 2008
 • Page Count: 125
 • Print Run: electronic edition only; PoD
 • Size: 240X207X30

 

CONTENTS

 • Peter Klepec: Империјата преку Делезовото сфаќање на капитализмот [MK]
 • Marina Gržinić: Експозициско време, аура и телероботика [MK]
 • Jovan Čekić: Пресекување на хаосот [MK]
 • Žarana Papić: Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половота разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите [MK]
 • Novica Milić: Ризом-Делез (За четири речиси поетски изреки на Хераклит од Ефес на кои може да се сумира мислата на Жил Делез) [MK]
 • Polona Mesec: Автобиогрфија на лудилото. Пример: Жерар де Нервал, Аурелија или соништата на животот [MK]
 • Suzana Marjanić: Астралната метла и левитациските перформанси на вештерското тело [MK]

 

Download the whole issue here.

Published: 2008-06-01